Films Music Directed by G

Mohan Parigi (MIDOT.MICHTRANS3.parigim@state.mi.us)
Mon, 01 Jul 1996 07:58:44 -0400


The following list of movies music directed by G. 

Madan Mohan
 
=================== B E G I N ==========================
(Info compiled from an old songs book)
1. ratnamaala
2. baalaraaju
3. keelugur'r'am
4. mana dESam
5. raksha rEkha
6. lakshmamma
7. vaalee sugreeva
8. shaavukaaru
9. candravanka
10. niraparaadhi (tamiLam)
11. nirdOshi
12. paataaLabhairavi
13. paataaLabhairavi (tamiLam)
14. kaLyaaNam paNNippar (tamiLam)
15. palleTuru
16. peLLi cEsi cUDu
17. candrahaaram
18. parOpakaaram
19. parOpakaaram (tamiLam)
20. bratuku teruvu
21. candrahaaram (tamiLam)
22. iltaramE inbam (tamiLam)
23. ellaam inbamayam (tamiLam)
24. kanyaa Sulkam
25. kaLvanin kaadali (tamiLam)
26. guNasundari kadai (tamiLam)
27. vadina gaari gaajulu
28. kanaka taara
29. ciranjeevulu
30. jayam manadE
31. sonta vUru
32. maayaabajaar
33. rEpu needE
34. maayaabajaar (tamiLam)
35. satee anasUya
36. saarangadhara
37. vinaayakacaviti
38. girijaa kaLyaaNam (tamiLam)
39. paarvatee kaLyaaNam
40. peLLinaaTi pramaaNaalu
41. manci manasuku manci rOjulu
42. vaaLai oppandam (tamiLam)
43. satee sukanya
44. peLLi sandaDi
45. Sabhash raamuDu
46. abhiraamuDu
47. abhimaanam
48. deepaavaLi
49. bhakta raghunaath
50. Saanti nivaasam
51. Sabhaash raajaa
52. Saanti nivaasam (tamiLam)
53. GunDamma katha
54. Tiger raamuDu
55. manidan maaravillai (tamiLam)
56. mOhinee rukmaangada
57. raktasambandham
58. mOhinee rukmaangada (kannaDam)
59. aapta mitrulu
60. bandipOTu
61. lavakuSa
62. lavakuSa (tamiLam)
63. vaalmeeki
64. valmeeki (kannaDam)
65. veera kEsari (kannaDam)
66. guDiganTalu
67. marmayOgi
68. vaarasatvam
69. satyannaraayaNa mahaatmyam
70. paanDava vanavaasam
71. maduve maaDinODu (kannaDam)
72. C.I.D
73. paramaanandayya Sishyula katha
74. paadukaa paTTaabhishEkam
75. Sakuntala
76. nirdOShi
77. puNyavathi
78. peddakkayya
79. bhuvanasundari katha
80. rahasyam
81. stree janma
82. veera pUja
83. gOvula gOpanna
84. cuTTarikaalu
84. jeevitabandham
85. bhalE abbaayilu
86. jarigina katha
87. aalee baabaa 40 dongalu
88. tallidanDrulu
89. nanna tamma (kannaDam)
90. merupu veeruDu
91. vijayam manadE
92. renDu kuTumbaala katha
93. paTTindallaa bangaaram
94. paTTukunTE laksha
95. rangELi raajaa
96. raamaalayam
====================== E N D ======================