cErA gAri "mutyAla sarAla muccaTlu"- 3

DEVARAKONDA VENKATA NARAYANA SARMA (narayana@hd1.vsnl.net.in)
Thu, 4 Jun 1998 10:49:30 +0500


I pustakam mUDava bhAgaMlO vacana kavitvaM/padyaM anE vATini
nirvaciMcaDAniki prayatnaM jarigindi. cERA gAri mATalalO

 "vacana kavitvAnni nirvaciMcAlaMTE kavitvAnni nirvaciMcAli. kavitvaM
anirvacanIyaM. anubhavaikavEdyaM. kavitvAnni nirvaciMcE prayatnAlu
viphalamainaTlugA vacana kavitvAnni nirvaciMcE prayatnAlu kUDA viphalaM
kAka tappadu."

nAlgava bhAgaMlO padyAlanu guriMcina caraca unnadi. mukhyaMgA padyAniki
kAlaM cellipOyindA? cErA gAri abhiprAyaM prakAraM padyaM maraNiMcalEdu.
padyAniki varga svabhAvaM lEdu ganuka padYala dvArA viplava prabodhaM
cEyalEkapOvaDamaMTU unDadu.

regrds, 
sarma.