naayani Satajayanti

Sreenivas Paruchuri (sreeni@ktpsp2.uni-paderborn.de)
Wed, 26 Nov 1997 19:52:50 +0100 (MET)


#Posting on behalf of Prof. Chekuri Ramarao (a.k.a chEraa). Please 
address all your queries/comments to the address given below.

Use Prasad's (Chodavarapu) wonderful "rangavalli" (or his 
"automailer") to read the following text in Telugu script.

Regards,
Sreenivas

--
E-Mail: sreeni@ktp.uni-paderborn.de
#
----------------------------------------------------------------------------
|
		naayani Satajayantyutsava sannaahaalu
		=====================================

bhaava kawitwa saudhaaniki moolastaMbhaallO okaraina naayani 
subbaaraavugaaru #1899 October 29# na janmiMchaaru. 1998 #October# 29 
nunchi #1999 October 29# varaku Satajayanti saMvatsaraMgaa parigaNistaaru. 
aayana SatajayaMtini samuchitaMgaa jarapaTaaniki aayana kawitwaabhimaanulu 
kondaru oka taatkaalika sannaahaka saMghaMgaa ErpaDDaaru. vaarilO 
chEkoori raamaaraavu (samaavESakarta), akkiraaju ramaapatiraavu, 
kOvela saMpatkumaara, kOvela suprassana, anumanDla bhoomayya, 
sumanaSree unnaaru.  veerantaa #1997 July 6# aadivaaraMnaaDu habsigooDalO 
chEraa inTlO madhyaahnam mooDu ganTalaku kalusukunnaaru. chEraanu
#Convenor# gaa vyavahariMchamani ee samaavESaaniki haajaraina rachayitalu
kOraaru. ee samaaveSaaniki tirupati nunDi vacchina bhaashaa
Saastraachaaryulu #P.C.# narasiMhaareDDi kooDaa haajarayyaaru.

telugu viSwavidyaalaya upaadhyakshulu naayani kRshNakumaari
pratyE_kaahwaanitulugaa paalgonaaru.

1. #1998 October# nunchi #1999 October# varaku naayani Satajayanti
samuchitaMgaa jarapaali.

2. naayani nivasinchina, panichEsina nagaraalatO sahaa 12 pradESaalalO 
okkO nelalO okkO chOTa Satajayanti sabha jarapaali. modaTi sabha, 
mugiMpu sabha haidaraabaadulO jarapaali. telugu viSwavidyaalaayam 
pratiyETaa jaripE  naayani dharmanidhi upaanyaasaanni #1998 October 29# na
naayani Satajayanti praaraMbha sabhagaa jarapaali.

3. naayani jeevita charitranu akkiraaju ramaapatiraavugaaru 
rachinchaTaaniki angeekarinchaaru. aa pustakaanni, naayani rachinchina
"janmabhoomi" mahaa kaavyaanni prachurinchi modaTi sabhalO
aavishkarinchaali.

4. naayani rachanalannee nelaku okaTi choppunainaa prachurinchaali.

5. naayanipai intavarakoo vacchina vyaasaalannee sEkarinchi oka vyaasa
saMkalanam prachurinchaali. kotta vyaasaalu kooDaa raayinchaali.

6. naayani jeevita ghaTaalanu, parichayaalanu, phOTOlanu sEkarinchi 
mugiMpu samaaveSam naaTiki oka saMchika teesukuraavaali.

naayani tama mitrulaku raasina uttaraalu, digina phOTOlu, raasina 
kaavya khanDikalu, chEsina upaanyaasaala  ripOrTulu, aayanatO 
parichayaalu, jarigina sanghaTanalu, j~naapakaalu inkaa panikostundanna
E samaachaaraanni ayinaa chE.raa. #Convenor#, naayani Satajayanti 
sannaahaka saMgham, telugu viSwavidyaalayam, naaMpalli, 
haidaraabaadu-500 001 pEra paMpavalasindigaa ee samaavESam kOrutunnadi.

--
chEkoori raamaaraavu
samaavESakarta
naayani Satajayanti sannaahaka saMgham.