RE: Quiz

Ramakrishna Sanka (sankar@nortel.ca)
11 Dec 1997 10:28 CST


> 1. idEnaa nyaayam?		a. aadivishNu
> 2. araNyakaanDa		b. viSvanaadha satyannaaraayaNa
> 3. niyanta			c. kommoori saambaSiva raavu
> 4. caadastapu moguDu		d. kommanaapalli gaNapatai raavu
> 5. aananda bhairavi		e. konDamudi Sreeraamachandra moorti
> 6. Ekaveera			f. Saatavaahana
> 7. haarati			g. kommoori vENugOpaala raavu
> 8. paTTukunTE laksha		h. mallaadi venkaTakRUshNamoorti
> 9. vivaaha bhOjanambu		i. sooryadEvara raammOhana raavu

My guess:
(drawing on others' answers :) )

 1. idEnaa nyaayam?		g. kommoori vENugOpaala raavu
 2. araNyakaanDa		f. Saatavaahana
 3. niyanta			d. kommanaapalli gaNapatai raavu
 4. caadastapu moguDu		i. sooryadEvara raammOhana raavu
 5. aananda bhairavi		e. konDamudi Sreeraamachandra moorti
 6. Ekaveera			b. viSvanaadha satyannaaraayaNa
 7. haarati			h. mallaadi venkaTakRUshNamoorti
 8. paTTukunTE laksha		g. kommoori saambaSiva raavu
 9. vivaaha bhOjanambu		a. aadivishNu

regards,

Sankaram