In memorium: naajar (part- II); ennaaLLee kaapuraalu

V. Chowdary Jampala (cjampala@dayton.net)
Wed, 19 Mar 1997 12:08:35 -0500 (EST)


In memorium:

PadmaSree S.K. Naajar

(part-II of II)

Two years ago, I came across a videotape of burrakathas by 
naazar's sons bhaanoojee and baapoojee. This tape carried a 
few minutes of conversation /speech by naajar. He was clearly 
an old man, but still emotionally involved with his art. 
During that speech, he mentioned about the songs he wrote for his 
burrakathas, especially his very famous 'ennaaLLee kaapuraalu?'
(naajar wrote many of his burrakathas himself; he supposedly 
studied several versions of palnaaTi veerakatha to come up with
his version that the common people can understand and relate to).

Naajar said, "nEnu naa anubhavaalnE paaTalugaa raasukunnaanu. 
nEnu ee paaTa paaDinappuDu vintunnavaaLLalO anEkulu aa anubhavaalu 
vaarivigooDaa kaabaTTi chalincaaru, naa paaTalani aadarinchaaru". 
Here is an excerpt from the song enaaLLee kaapuraalu. (I should 
be excused in that I do not know the raagam or chandassu for 
this song, though I can tell you that this song uses simple 
words with a power that moves me everytime I hear it / read it). 
This lament, relates to the poet/singer's own experiences.

	ennaaLLee kaapuraalu
	--------------------


	enaaLLee kaapuraalu
	EsurOsurOmani chEddaamannaa
	ennaaLLee kaapuraalu

	kaapuramantaa karuvula santa
	jeevitamantaa cirugula bonta
	gaali kompaloo khaaLee kunDaloo
	caalee caalani kooliginjalE        ||ennaaLLee||

	paarapanuloo paarakalaaDi (sp?)
	Sattava koddee kattava koddee
	satamatamai metukulakeLitE
	kunDaDuguna kooDunDadE ammaa  ||ennaaLLee||

	chElannee naa chemaTala taDipi
	nEla buradaa naaTulu naaTee
	kaLLa praaNamutO illu chEritE
	pillalu tinTE tallulu pastu        ||ennaLLee||

	EnaaTikaanaaDu enDavaanallOnaa
	chEsee chEsee praaNam visigipOtundi
	kooDu chaalanee kooli Orannaa
	dorala kukkalE nayamuraa Orannaa   ||ennaLLee|| ......Regards.		-- V. Chowdary Jampala